Момчиловата крепост

Момчиловата крепост

Информация и снимки - Момчиловата крепост


Момчиловата крепост

На 20 км от град Смолян, край село Градът, е разположена Момчиловата крепост. Тя се свързва с името на легендарния Момчил войвода – български феодален владетел в Беломорска Тракия и Родопите, който живял през XIV в. и се борил срещу османските нашественици.

Община Смолян реализира два проекта (през 2007 г. и 2012 г.), чиято цел е да се проучи и реставрира част от северната стена и крепостта да се превърне в привлекателен обект за българските и чуждестранните туристи. На Момчиловата крепост за първи път са извършени археологически проучвания през 1986 г. Те показват, че крепостна стена с дължина 160 м опасвала върха от три посоки – изток, север и запад.

Укреплението вероятно е изградено през Късната античност като част от отбранителна линия срещу варварски нашествия. По-късно славяните го опожаряват. През Средновековието отново е построена крепост, която през XIV в. отново е опожарена при османско нашествие.

Какви туристически атракции предлага днес Момчиловата крепост

Впечатляващ мултимедиен спектакъл

Той включва филм, звукови и светлинни ефекти и е една от основните атракции за туристите, които посещават Момчиловата крепост. Филмът е с продължителност 30 минути, разказва за Момчил войвода и се прожектира върху скалите вечер на тъмно, когато времето е хубаво.

Скално светилище на траките

В най-високата част на крепостта има тракийско светилище. То функционирало от края на V хил.пр.Хр., като датировката е извършена на базата на най-старите керамични фрагменти, намерени при разкопките. Светилището е използвано до ІІІ – ІV в.

Параклис от Средновековието

В светилището на траките са открити основите на параклис, действал през ХІІІ – ХІV в. В него има скална ниша, която вероятно се използвала като скривалище или за складиране на храна.

Ковашка работилница

В периода ХІ – ХІІ в. близо до входа на крепостта функционирала ковашка работилница, над която имало дървен навес. Днес може да се види възстановка на навеса, а посетителите имат възможност сами да изсекат сувенирни монети.

Грънчарско колело и пещ

По време на разкопките са открити ями, по чието дъно имало глина. С тях е свързана друга атракция на крепостта – грънчарската работилница.