Перперикон

Перперикон

Информация и снимки - Перперикон


перперикон

Ако имате път към Източните Родопи, можете да посетите археологически комплекс Перперикон. Той се намира над село Горна крепост в долината на река Перперишка, недалеч от Кърджали. Скалният град е разположен на 470 м надморска височина, заема площ от около 12 кв.км и бил важно място за траки, римляни, византийци и българи.

Историята на Перперикон

Преди хилядолетия Перперикон представлявал скален масив, обожествяван от хората. Култовата дейност е свързана с почитането на бога Слънце. По-късно с усъвършенстване на сечивата хората започват да претворяват камъка. Оформена е овална зала без покрив, с олтар в средата, където жреците извършвали гадаене с огън и вино. Изказани са хипотези, че светилището на бог Дионис – едно от най-важните, наред с оракула в Делфи – се намира на Перперикон. През елинизма функциите на скалния град замират, но по-късно той изживява истински ренесанс при римляните, които му придават завършен вид. През XIV в. Перперикон е унищожен от османците.

Какво разкриват археологическите разкопки на Перперикон

Най-общо казано Перперикон се състои от т.нар. Дворец, Акропол (или крепост), и две подградия – южно и северно.

Акрополът е разположен в най-високата част на хълма. Във вътрешността му има голям брой постройки, храмове и улици, издялани в камъка, както и сграда, която вероятно представлявала езически храм, по-късно превърнат в църква.

Под Акропола се намира комплекс, наречен условно Дворец светилище, тъй като предназначението му не е ясно. Той бил на няколко етажа, като е запазен изсеченият в скалите първи етаж. Открити са близо 50 на брой помещения. Особено важна е церемониалната зала. Има и гробници, които са ограбени още през древността. В комплекса се намира и овалната зала. Посетителите имат възможност да видят също масивен трон, както и помещение с пейки и корита за вода, което условно е наречено Банята.

За майсторството на някогашните строители свидетелстват канализационни съоръжения за оттичане на дъждовната вода. Също така важно за планинските крепости е снабдяването с питейна вода. В тази връзка трябва да се отбележи, че на Перперикон са открити внушителни по размери водохранилища.